XARXA DE MUSEUS


Una Comarca de Museu neix el 2010 com un projecte de col.laboració entre el Servei Educatiu de l'Alt Empordà i els museus de la comarca amb l'objectiu d'establir canals per a la realització de projectes en xarxa amb un marcat caràcter educatiu, orientat a les escoles, que contribueixin a la divulgació i a l’aprofundiment en el coneixement del patrimoni cultural i natural de la comarca de l’Alt Empordà a través dels seus museus.
Un itinerari escolar per gaudir de l’Alt Empordà a través dels seus museus amb una oferta educativa consolidada i de qualitat.

L’any 1998, sota l’impuls del Museu Marítim de Barcelona, es va crear l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània (AMMM). L'AMMM és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, que aplega els museus marítims i, en general, totes les institucions gestores de patrimoni i entitats culturals que desenvolupen la seva actuació en l'àmbit del patrimoni marítim de la conca mediterrània.

L'AMMM es constitueix amb els següents objectius:
  • Garantir la preservació de la història i la cultura marítimes i la seva interpretació seguint els estàndards professionals de qualitat.
  • Millorar els estàndards professionals i promoure la recerca en temes relacionats amb el patrimoni marítim i el patrimoni històric.
  • Vetllar per la salvaguarda del patrimoni marítim.
  • Impulsar la cooperació entre institucions en els camps de la recerca, publicacions, exhibició, conservació i sensibilització social.
  • Promoure la legislació que afavoreixi la salvaguarda, estudi i difusió del patrimoni marítim.

XARXA DE MUSEUS MARÍTIMS DE LA COSTA CATALANA

La Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana va ser creada a l’any 2007 pel Museu Marítim de Barcelona i actualment la integren quinze institucions vinculades amb la gestió i la protecció del patrimoni marítim que cooperen per treballar de forma conjunta en la difusió, l’estudi, la preservació i la promoció del patrimoni marítim de la costa catalana.