PUBLICACIONS

EL FIL DE LA MEMÒRIA

Les dues paraules del títol són plenes de significat: la memòria perquè treballem amb la memòria de les persones i d'una col·lectivitat: tant els documents de l'Arxiu , com els objectes del Museu ens parlen del pas del temps i de l'activitat humana. La paraula fil és un mot comú per expressar l'accés a aquesta font d'informació que és la memòria: "No perdem el fil ", "Estirant el fil"... El fil serveix també per fer i refer la malla de les xarxes que serveixen per capturar el peix. Com també ho fa l'aranya , teixint de la teranyina amb el fil que ella mateixa produeix. La paraula teranyina, a més, a l'Escala té un significat especial ja que designa tant a la barca de pesca com la xarxa d'encerclament tan característica del nostre poble. A la mitologia grega, amb el fil que li va donar Ariadna, Teseu va sortir del laberint, el laberint que també és un símbol dels camins embolicats de la memòria. Esperem, doncs, que el projecte El fil de la memòria sigui un veritable fil d'Ariadna, un talismà que ens ajudi a treballar amb la memòria de les persones grans per conservar i difondre aquest valuós patrimoni.
PROJECTE: El fil de la memòria
El fil de la memòria és un projecte de recuperació de la memòria oral de l'Escala, basat en entrevistes a persones grans i la seva difusió a diferents mitjans. Les entrevistes es difonen periòdicament a la revista L'Escalenc, reprenent la tasca que varen realitzar durant prop de vint anys l'equip de RODOMA (Dolors Poch, Rosa M. Sau i Marisa Prats) a la secció "Conversa amb..." . Agrupades de manera temàtica sortiran a la revista Fulls d'Història Local iniciada per l'Arxiu. Per altra banda, es faràun programa amb col·laboració de Ràdio l'Escala, de tertúlies amb persones grans. També s'elaboraran vídeos didàctics d'història de l'Escala per a fer tallers a les escoles que visiten el Museu i, amb la col·laboració de Televisió L'Escala s'emetran periòdicament en aquest mitjà. El fil de la memòria és també el nom que porta aquest butlletí que contindrà informació de l'àrea de Patrimoni i servirà com a memòria de les activitats de l'Arxiu i del Museu.


FULL D'HISTÒRIA LOCAL NÚM. 102

 

FULL D'HISTÒRIA LOCAL NÚM. 103

BUTLLETÍ EL FIL DE LA MEMÒRIA NÚM. 1BUTLLETÍ EL FIL DE LA MEMÒRIA NÚM. 2BUTLLETÍ EL FIL DE LA MEMÒRIA NÚM. 3Descarrega el butlletí aquí:

http://anxova-sal.cat/files/butlleti1.pdf
http://anxova-sal.cat/files/butlleti2.pdf
http://anxova-sal.cat/files/butlleti3.pdf
http://anxova-sal.cat/files/butlleti4.pdf
http://anxova-sal.cat/files/butlleti5.pdf